Bertil Skov Jˆ½rgensengallerifrimˆ¶rkerCVkontakt

 
 

BOBLEKAMMER Nr. II

Dybtryk (blødgrundsætsning og akvatinte)
ø=25 cm

2000

foto: bsj